Graafseweg 35
6603 CA Wijchen

Hemelwaterafvoer / schoonwaterriool / infiltratievoorziening

Bent u op zoek naar een specialist voor het uitvoeren van loodgieterswerk? Lelie Installateurs B.V. in Wijchen is het bedrijf dat u zoekt!

Hemelwaterafvoer

Lelie Installateurs is u graag van dienst bij het aanleggen, aanpassen of vernieuwen van allerlei soorten leidingwerk, waaronder ook uw hemelwaterafvoer (HWA). Een goede hemelwaterafvoer is van essentieel belang om lekkages en stilstaand water op platte daken te voorkomen. Niet alleen bij woningen en bedrijfspanden, maar ook bij schuren, garages en bijgebouwen.

Schoonwaterriool

We hebben in Nederland een gescheiden rioolstelsel. Dat wil zeggen dat er twee rioolleidingen naast elkaar in de grond liggen: een vuilwaterriool en een schoonwaterriool. De leidingen die uit woningen en bedrijven komen om het keukenwater, badwater en toiletwater af te voeren, zijn aangesloten op het vuilwaterriool, dat uiteindelijk bij de zuiveringsinstallatie terecht komt. De afvoeren van straatkolken en dakgoten worden op het schoonwaterriool aangesloten, waar het naar sloten of andere oppervlaktewateren wordt geleid.

Infiltratievoorziening

Bij steeds meer woningen en bedrijfspanden worden infiltratievoorzieningen geplaatst. Dat is ook wel nodig, want met name in stedelijke gebieden zijn er teveel verharde oppervlakken. Al het regenwater dat op daken, straten en wegen valt, wordt vrijwel direct via het schoonwaterriool afgevoerd. Door de hemelwaterafvoer af te koppelen wordt onnodige belasting van het riool voorkomen en zorgt u ervoor dat het grondwater op een natuurlijke manier wordt aangevuld. Ook hierbij is ons bedrijf u graag van dienst.

Ja, ik wil meer weten over jullie diensten!

Wilt u graag meer weten over onze loodgieterswerkzaamheden op het gebied van hemelwaterafvoer, schoonwaterrioleringen en infiltratievoorzieningen, neemt u dan contact op met Lelie Installateurs B.V. in Wijchen. U kunt ons bellen op 024-6412488, of een mailtje sturen naar [email protected]

Informatie aanvraag: hemelwaterafvoer / schoonwaterriool / infiltratievoorziening